NMR-instrument, Bruker.

Analyse av fettinhold

SAMSI introduserer Minispec NMR fra Bruker:

Produktsjef: Emil Veliyulin

NMR-instrument, Bruker.
Minispec NMR fra Bruker.

Analyse av fettinnhold

Trenger du å analysere fettinnhold i dyrefôr eller matvarer, fiskefôr, fiskemel eller fiskeekstrakt?
SAMSI har gleden av å introdusere superraske analysemetoder basert på offisiell metodikk med hjelp av Bruker Biospins nye NMR; Minispec.
Instrumentet erstatter tunge og tidkrevende ekstraksjonsprosedyrer, har korte analysetider, enkel kalibrering, og er et laboratorieverktøy med meget lav brukerterskel.

Ta kontakt med oss for mer informasjon, metoder og priser.

• Automatisert kalibrering med sertifiserte kalibreringsstandarder
• Ingen kjemisk forbehandling av prøvene, ikke-destruktiv måling
• Offisielle internasjonale standardmetoder AOCS Cd 16b-93, ISO 8292 og IUPAC 2.150
• Svært god reproduserbarhet