BRUKER / METODEUTVIKLINGS KURS GC

Hensikten med kurset er å gjøre deltageren til en selvstendig
bruker, problemløser som utfører vedlikehold i rett tid. 

Kurset er inndelt i en teoretisk og en praktisk del, og berører
metode tilpasning, feilsøkning og vedlikehold.  Blant de emner som vil bli berør kan vi nevne:
Injeksjon;  vedlikehold, bytte av liner, oringer, riktig montering av kolonne og bytte av septum.
Kolonne teori som; type, funksjon, behandling, test  av kolonner.
Detektor: typer, funksjon,feilsøkning og vedlikehold.
Kurset innehold også en praktisk del som gir deltagerne
praktisk innføring i oppsett, kondisjonering og bruk av en
gasskromatograf.

Praktisk trening prioriteres fremfor teoretiske funderinger.

Kurset foregår på norsk og instruktører vil være Emil Veliyulin, Terje Aasoldsen og Ketil Østby.

Kurset vil også fokusere på de applikasjoner som benyttes av deltagerne.

Kurset går over to dager.
Pris: 10.900,- kr inkl materiell.