TechComp

TechComp eier flere selskaper som produsenter av laboratorie utstyr

Produserer blant annet UV/VIS instrumenter.
Precisa, produserer analysevekter for laboratoriet