SCION INSTRUMENT STYRING MED OPENLAB 2

Vi har nylig stiftet bekjentskap med styring av Scion Instrument Model 456 i et OpenLab CDS 2 Client Server system. Under testen av driveren klarte vi ikke å finne bugs eller noen form for forstyrrelser. Metode styring og data oppsamlings delen fungerte meget kvikt i et noe eller så slepende databehandlings system. Driveren viste også enkelte morsomheter hvor programmererne har fått utfolde seg litt mer enn vi er vant til. Ettersom AS 8400 og AS 8410 har en optisk vial locator lyser den opp vialen den jobber med mens den er under analayse. Operatøren kan derfor med et enkelt øyekast på god avstand se hvor langt systemet er kommer i sekvensen. Dette er en ganske kul feature. For OpenLab 2 brukere, som er fornøyd med, det som for oss fortoner seg som et forholdsvis intuitivt men ufattelig tungrodd software, går derfor på sikker vei om det velges en GC eller Analysator basert på OpenLab CDS 2

                             

Laser lys viser tydelig hvilke vial som er under analyse. En artig variant på OpenLab driveren for Scion Instrument 436 og 456. Driveren skal også meste de gamle modellene 430 og 450.

En kan selvfølgelig simultant også kjøre Scion Instruments fantastiske LUI både på instrument og PC.