Analyse av solid fat/kuldetest

Samsi introduserer Minispec NMR fra Bruker:

NMR-instrument, Bruker.
Minispec NMR fra Bruker.

Analyse av solid fat/kuldetest

Ønsker du sikrere analyse og klarere tall på kuldetestene dine?
SAMSI har gleden av å introdusere superraske analysemetoder basert på offisiell metodikk med hjelp av Bruker Biospins nye NMR; Minispec.
Instrumentet erstatter kuldetesting, har korte analysetider, enkel kalibrering og er et laboratorieverktøy med lav brukerterskel.

Ta kontakt med oss for mer informasjon, metoder og priser.

• Automatisert kalibrering med sertifiserte kalibreringsstandarder
• Ingen kjemisk forbehandling av prøvene, ikke-destruktiv måling
• Svært god reproduserbarhet
• Dedikert SFC software
• Oppgrader til full SFC-automasjon med mulighet for måling av variabel
temperatur og dråpestørrelse
• Offisielle internasjonale standardmetoder AOCS Cd 16b-93, ISO 8292 og
IUPAC 2.150