Analyse av svovel i gass og væsker.

Høye eller ekstremt lave konsentrasjoner? Høye eller lave trykk på gasser? Væskeinjeksjoner? Alt på samme GC.

I november installerte SAMSI er helt spesiell analysator for analyse av svovel komponenter i ren hydrogen, bio/naturgass eller luft.

Som vist på skissen under inneholder instrumentet følgende komponenter. Streamselector, her kan flow through eller dead end configurasjon velges. Det kan velges mellom 6,10 eller 16 ports streamselector for automatisk sampling av prøve. Valgt prøve går enten videre til en prøveloop dersom høye nivåer forventes, eller til en LN2/LCO2 kjølt adsorbentfelle (SPT) av metall og valgfri adsorbent. Her kan prøver fra lave ppb områder lett oppkonsentreres til detekterbare nivåer enten det handler om luft analyser eller analyser av super ren hydrogen for brensel celler. Adsorbentfellen er betydelig mer robust enn feller som er gjort av glass linere kjent fra øvrige ATD system.

Systemet håndtere både prøver med overtrykk eller atmosfærisk/undertrykk. Det kan velges å benytte vacuum for å få flyttet prøven inn fra en canister eller gas bag. Systemet kan også håndtere væskeprøver ved injeksjon direkte på split/split eller PVT injektor.

PFPD detektoren responsderer i dette tilfelle spesifikt på svovel komponenter, men kan også settes opp som selektiv detektor for andre komponenter. SQ eller TQ MS kan selvfølgelig også anvendes for bestemmelse av annet enn svovelkomponenter. Vi har også løsninger for analyse av svovel forbindelser i CO2 anvendt for drikke.

For mer informasjon kan det lastes ned app note under eller kontakt terje@samsi.no for å se hva dette oppsettet kan gjøre med dine prøver.

For mer informasjon last app note her:

Environmental Monitoring of Low-Level Sulphur in Ambient Air

Trace Sulfur and Hydrocarbon Contaminants in Beverage Grade Carbon Dioxide