FLERE TECHCOMP PRODUKTER

Fra 2022 vil SAMSI selskapene også inkludere andre produkter fra Techcomp. Techcomp eier Scion Instruments men eier også produsenter av andre laboratorie produkter som.

UV VIS Spektrometer fra Edinburgh Instruments. Les mer her.
Check out our balances
Precisa vekter. Les mer her.