OLJE I VANN C7-C40 PÅ 6,5 MIN

Med Scion 436 PTV/FID og en spesialprodusert kolonne klarer vi å kjøre 6 olje i vann prøver pr time. Selve kjøringen går på 6,5 minutter med god separasjon mellom pentan og C6 komponenter. Nedkjøling til utgangs temperatur skjer på 3 min.

Ferdig oppsett med autosampler softeware og ferdig kalibrert metode pris til kun 220 000 NOK eks mva. Vedlikeholds kostnadene av er også særdeles lave.

Kontakt oss for mer informasjon. Vi kan formidle kromatogrammer, kalibreringskurver, og annen informasjon i tillegg til referanser som benytter seg av denne metoden idag, og har mange års erfaring.

SAMSI selger også sertifiserte kit for kalibrering, C40/C20 recovery, BTEX identifikasjon. Standard kittene produseres av Absolute Standards. Vi har nærmere 10 års erfaring med disse kittene. Kontakt oss om du ønsker å se eksempel på sertifikat.

Brosjyre:

SCION INSTRUMENTS GC 436/456

SCION INSTRUMENTS 436 SPECIFICATION

COMPASS CDS

Datablad:

BTEX and n-Hydrocarbon Mix 2016

Kalibrerings standard kit BAM K010 2017

Kontrol Standard OIW BAM K009 2017